Trygg handel

Rygge Storsenter har innført en rekke tiltak for å skape en trygg handleopplevelse for våre kunder.

På Rygge Storsenter har vi iverksatt flere hygieneregler og smitteforebyggende tiltak på senteret, og økt renholdet og vaskerutiner i fellesområder.

Våre kunder har god plass på senteret og vi oppfordrer alle besøkende om å holde seg til helsemyndighetens anbefalinger om avstand og antall kunder i butikkene.

Vi oppfordrer alle besøkende til god håndhygiene når de handler på senteret.

Spre handelen!

Det er mange mennesker som besøker senteret i løpet av en uke. For å spre handelen oppfordrer vi til å komme på dager og tidspunkter hvor det er færre folk innom. Erfaringsmessig kan dette være tidlig i uken, på formiddagen og på kveldstid.

Vi må alle ta del i dugnaden for å unngå spredning av koronaviruset. Vi ber derfor alle om å følge disse rådene:

  • Vaske hendene ofte og bruk antibac
  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Ikke besøk senteret hvis du er i karantene
  • Hold antall berøringspunkter til et minimum
  • Forhold deg til informasjonen som gis på senteret
  • Følg rådene fra helsemyndighetene og Moss kommune.Vi oppfordrer derfor til dette:

  • La kun en i husstanden stå for innkjøp
  • Vis omtanke. Hold avstand også i kø og til medarbeidere på senteret
  • Hold til høyre når du går i senteret og husk en meter avstand


Sammen skaper vi trygg handel

Thon Eiendom er opptatt av sikkerheten til våre kunder og ansatte på våre kjøpesentre. Les mer om hvordan vi skaper trygg handel på thoneiendom.no.

Trygg handel
Trygg handel